Oprava startéru

Srovnání nabídek autodílen
rezervace termínu
Vyberte vozidlo

Vyberte region

Vyberte výbavu

Kolik může stát, nechat opravit nebo vyměnit vadný startér?

Pokud auto nenaskočí, může být na vině zničený spouštěč (také nazývaný jako startér). Zničený startér se musí správně diagnostikovat a případně opravit, což se může nejlépe udělat v servisu. Problém špatného startování auta lze sice poměrně lehce poznat, ale závady mohou být zcela rozdílné. Kromě toho umí odborníci v servisu startér snadno opravit. Tam se rozbitý startér vymontuje a vymění za nový. Vlastní oprava startéru se totiž v servisu neprovádí. Na FairGarage najdete servisy, které nabízejí výměnu startéru za pevnou cenu. Současně můžete porovnat nabídky ve vaší oblasti a sjednat si schůzku online.

Výměna startéru je rozumnější než oprava

Motor nestartuje – startér je na opravu nebo na výměnu

Oprava startéru může v některých případech skutečně fungovat. Výměna startéru je ale pro řidiče většinou výhodnější. Vzhledem k dalším mzdovým nákladům, které při opravě startéru vzniknou, je nový startér často výhodnější alternativou. Kromě toho funguje nový startér „na první dobrou“ a všechny součástky uvnitř jsou nové.

Udělalo to „cvak“ – ale nic se netočí...

Startér se normálně spouští poté, když se po stisknutí startovacího tlačítka přitáhne magnetický spínač. To může člověk zkontrolovat podle dobře slyšitelného zvuku „cvak“. Potom se startér začne točit. Když následné otáčení startéru nenastane, startér už nefunguje. Často je na vině také tzv. magnetický spínač, potom se startér musí opravit.

Oprava startéru nebo magnetického spínače?

Pokud se startér neotáčí, jsou možné dvě běžné příčiny/závady: buď je vadný magnetický spínač, nebo problém spočívá v samotném startéru. Existuje snadný způsob, jak zjistit, který díl potřebuje opravu. Pro vyloučení jedné příčiny se musí změřit napětí startéru. Pokud voltmetr ukazuje 0 V, je vadný pouze magnetický spínač. Proto je třeba opravit pouze magnetický spínač. V opačném případě je chyba pravděpodobně ve startéru, takže se musí opravit ten.

Nejčastější poruchy a závady startérů

Rozbitý startér, který je na opravu resp. výměnu

Jako zdroje poškození přichází v úvahu více příčin, zejména opotřebované kluzné kontakty nebo ložiska hřídele kotvy. V obou případech může neodborná oprava laikem způsobit nenapravitelné škody. Další možnou příčinou poškození je elektrický systém a zoxidované spoje. V tomto případě se nemusí vyměnit namontovaný startér kompletně. Pokud došlo k oxidaci, svorky a kabely se musí odpojit a obojí se vyčistí brusným papírem. Pokud to však problém nevyřešilo, lze předpokládat, že došlo k většímu poškození.

Neopravitelné škody kvůli neodborné opravě

Pokud jsou kluzné kontakty opotřebované, musí se vyměnit. K tomu je v každém případě zapotřebí startér vymontovat a rozebrat na součástky. Po dokončení opravy se startér zase složí a namontuje. I při opotřebovaných ložiscích hřídele kotvy je nutná demontáž a opětovná montáž startéru. U této závady se vinutí kotvy tře o vnitřní stěnu pouzdra. To obvykle vede k neopravitelnému poškození startéru. Tehdy se musí vyměnit startér, což se ale často správně nepozná.

Oprava startéru od odborníka

Nový startér před namontováním během opravy v servisu

Při opravě startéru se startér nejdříve demontuje. Poté se vyhledá místo závady a vadný kus startéru se opraví. Pokud se problém odstraní, sestaví se vše zase dohromady a znovu namontuje do auta. Ale pozor: při demontáži a nové instalaci dochází často k chybám. Vedle odsvorkování baterie a kabelů lze startér rozebrat na mnoho samostatných částí. Riziko dalšího poškození vždycky existuje. Často dochází díky laické opravě ke „zhoršení ve snaze zlepšit to“, tzn., že závada se odstraní jen přechodně, ale ne natrvalo. V jiných případech se nečekaně poškodí skříň nebo převodovka startéru. Proto má zpravidla smysl nechat vyměnit vadný startér v odborném servisu.

Výměna startéru v servisu

Jak bylo uvedeno, práce na opravě jsou zdlouhavé a je potřeba je zvážit oproti výměně. Také chyba není vždycky ve startéru, nýbrž i v jiných dílech jako magnetickém spínači. Pokus o opravu by v takovém případě nic nepřinesl. Z toho důvodu se v servisu nejdřív vyzkouší, kde přesně je problém. Pokud je ve startéru, vymění se kompletně za nový kus.

Cena opravy startéru

Nový startér k výměně na bílém pozadí

Cena za nový díl činí vždy 66–75 procent celkové ceny opravy. To znamená, že podíl nákladů na práci je relativně nízký, pokud se vymění celá jednotka startéru. Takhle to funguje samozřejmě jen u originálních, stoprocentně pasujících náhradních dílů.

U FairGarage okamžitě naleznete pro opravu startéru vhodné neautorizované nebo odborné servisy s nejlépe vyškoleným personálem ve Vašem regionu. Porovnejte si úplně jednoduše nabídku výměny startéru za pevnou cenu a sjednejte si současně Váš termín.