Seřízení geometrie

Srovnání nabídek autodílen
rezervace termínu
Vyberte vozidlo

Vyberte region

Vyberte výbavu

Seřízení geometrie – proč je tak důležité a kolik to stojí?

Řidiči často podceňují, jak důležitá je správně seřízená geometrie. Přitom se nastavení geometrie, resp. podvozku v servisu provádí rychle a precizně. Geometrie se znovu nastaví přesně na základě údajů výrobce a případné odchylky se vyrovnají. Zjistěte, proč je u auta důležitá optimálně seřízená geometrie, jak lze špatně nastavenou geometrii rozpoznat, jaké má špatně nastavená geometrie auta následky na čem závisí náklady a co se v servisu provádí. Současně můžete najít ceny seřízení geometrie u spolehlivých servisů ve Vašem okolí a pohodlně si sjednat vhodný termín za pevnou cenu online.

Výhody perfektně seřízené geometrie

Seřízení geometrie v servisu

S bezvadně seřízenou geometrií se zlepšuje komfort jízdy. Auto lépe mění směr v zatáčkách a otěr pneumatik je rovnoměrný. Pokud není geometrie správně seřízená, vede to k rozdílnému opotřebování pneumatik. Také se zhoršuje stabilita v přímém směru a auto táhne doleva nebo doprava – aniž by řidič jel tímto směrem. Správně seřízení geometrie nápravy zajišťuje optimální jízdu v přímém směru.

Takto rozpoznáte špatně nastavenou geometrii

Existují obecně známé ukazatele, z kterých lze usuzovat na chybně nastavenou geometrii.

Nejčastější projevy špatně seřízené geometrie:

  • vozidlo reaguje opožděně na řídicí pohyby
  • spotřeba paliva je vyšší, než je běžné
  • otěr pneumatik je jednostranný

Jednostranný otěr pneumatiky je typickým projevem

Jednostranně ojetá pneumatika je typickým ukazatelem špatně nastavené geometrie. Díky snímku otěru získá servis důležité informace o tom, zda jsou vady na podvozku, avšak při nerovnoměrném otěru pneumatik se nemusí nutně jednat o chybně nastavenou geometrii.

Jak rozeznat pozměněnou geometrii

Seřízení geometrie jako dodatečná služba v servisu

Pozměněnou geometrii můžete podle otěru pneumatik rozpoznat také Vy sami. Pokud je pneumatika na jedné straně výrazně ojetá, takže uvnitř nebo vně vykazuje zvýšené opotřebení, je vhodné vyhledat servis. Pak nemusí nastavení geometrie souhlasit. Proto by se měl profil kvůli jednostrannému otěru zkontrolovat nejpozději při výměně pneumatik. Problém zjistíte navíc díky „táhnutí“ vozidla doleva či doprava při plánované jízdě rovně.

Jaké jsou důvody změněné geometrie?

Při parkování a postranním nárazu na kamenný obrubník se může geometrie rozhodit. Tyč řízení se může deformovat i nárazem po přejetí obrubníku vyšší rychlostí. Často pak nejede přední kolo přesně rovně, protože se rozhodí seřízení geometrie.

Důsledky špatně seřízené geometrie auta

Chybně nastavená geometrie auta je takové chování, které laik rád označuje jako „plavání“. Obě kola přední a zadní nápravy se v ideálním případě odvalují přesně pod pravým úhlem k povrchu vozovky, a tedy rovnoběžně s podélnou osou vozu. Při špatně nastavené geometrii jsou kola ve vodorovné rovině lehce nakloněna. Obě pneumatiky vpředu tak stojí vůči sobě o něco blíž (těsněji) než vzadu.

Další díly mohou být také poškozeny

Přidruženě k rozhozené geometrii se mohou poničit převodovka řízení nebo jiné sousedící součásti řízení nebo komponentů podvozku. V odborném servisu lze zjistit přesné poškození měřením nastavení podvozku. Podle závažnosti poškození pak není v pořádku ani nastavení geometrie. Vadné části řízení, například převodovka nebo zavěšení kol, se musí vyměnit.

Příprava na seřízení geometrie

Příprava na seřízení geometrie v servisu – měření geometrie

Cílem optimálního seřízení geometrie je to, aby kola během jízdy přiléhala na vozovku celou styčnou plochou a auto jelo příjemně rovně. Prvním krokem před seřízením geometrie je vizuální kontrola pneumatik. Následně se za pomoci optických elektrických měřicích přístrojů měření geometrie.

Seřízení geometrie jako přidružená služba v servisu

S každou výměnou pneumatik v servisech seřídí na přání geometrii a zkontrolují seřízení podvozku. Správně seřízená geometrie zajišťuje bezpečné a příjemné jízdní chování bez hluku a korekce řízení. Díky seřízení geometrie zlepšujete a prodlužujete životnost pneumatik.

Seřízení geometrie při měření geometrie nápravy

Pro seřízení geometrie se nejprve změří údaje o úhlech nápravy. Vyosením kol k zadní nápravě se rozumí záklon. Jako sbíhavost se označuje stav, kdy přední kola stojí vůči sobě před nápravou o něco blíž (těsněji) než za nápravou. Zvláštní význam má sbíhavost, protože kola se během jízdy naklánějí spíš ven, a proto v klidu stojí před nápravou blíž k sobě. S měřicím zařízením lze přesně změřit odklon, záklon a sbíhavost kol.

Seřízení geometrie po opravách podvozku

Seřízení geometrie po opravě

Po některých opravách podvozku se provádí následné seřízení geometrie. I po opravě převodovky řízení, spojovacích tyčí, hlav spojovací tyče nebo zavěšení kol je seřízení geometrie žádoucí. Přitom se nastaví ideální úhel kola k povrchu vozovky.

Seřízení geometrie po výměně dílů

Výměna vadných komponent je účtovaná samostatně vedle seřízení geometrie. Servis však nesmí provést výměnu bez optání a následně vyúčtovat. Nejprve si musí před výměnou vyžádat Vaše svolení. Pokud byste chtěli výměnu vadných dílů, servis provede po každé výměně seřízení geometrie.

Seřízení geometrie provést nejlépe v servisu

Vhodné práce pro seřízení geometrie se ideálně provádí v autorizovaném nebo neautorizovaném servisu. Ty disponují vyškoleným personálem a odpovídající měřicí technikou. Jen tak lze zaručit precizní seřízení geometrie.

Nechat seřídit geometrii za pevnou cenu

Mnoho servisů nabízí dokonce balíček za pevnou cenu složený z ceny měření geometrie a ceny jejího seřízení. V takovém případě je často bezvýznamné, jestli se jedná o Mercedes nebo auto jiných značek, jako BMW nebo Toyota. Cena se zakládá na obecných nebo zvláštních nabídkách. Tyto nabídky stálé ceny za seřízení geometrie se liší, ve srovnání s jinými odbornými servisy, jen nepatrně. Může se však stát, že zvláštní akce platí jen pro určité modely. Taková omezení jsou ale vždy uvedená v nabídce.

Přidružené náklady kromě seřízení geometrie

Předpokladem pevné ceny také je, že se neprovádí žádné další práce. Adekvátně tomu se pak zvyšují další materiálové náklady konečné ceny za seřízení geometrie. Pokud je například poškozená tyč řízení, není seřízení geometrie možné. Nejprve se musí vyměnit poškozené díly. Pokud se vyměňují například rozpěrné podložky, může se také prodloužit čas práce, a to až na 2 hodiny. Po dokončení opravy se změří náprava a seřídí geometrie.

Přes internetový portál FairGarage si můžete jednoduše a rychle online vybrat vhodný servis ve Vašem okolí a zamluvit si termín na měření a seřízení geometrie.