Výměna těsnění pod hlavou

Srovnání nabídek servisů
sjednání termínu
Vyberte vozidlo

Vyberte region

Vyberte výbavu

Výměna těsnění pod hlavou: Cena u autoservisů a co se při výměně válců dělá

Těsnění hlavy válců odděluje a utěsňuje blok motoru a hlavu válců. Aby byla možná cirkulace chladicí kapaliny a motorového oleje z bloku motoru přes hlavu válce a zpět, má těsnění hlavy válců otvory. Pro spalovací prostory jsou také otvory, které těsnění hlavy válců kolem dokola plynotěsně utěsňuje. Kdy je nutná výměna, lze jen odhadovat, protože těsnění hlavy válců vydrží u každého motoru různě dlouhou dobu. Pokud těsnění hlavy válců netěsní, nemůže již plnit svou úlohu a musí se vyměnit. Na FairGarage naleznete odborné servisy pro výměnu těsnění pod hlavou válců ve vašem okolí a domluvíte si přímo online požadovaný termín. Můžete si hned spočítat přesnou cenu za výměnu u vašeho auta a nezávazně porovnat nabídky.

Kdy je těsnění hlavy válců na výměnu?

Výměna těsnění pod hlavou v servisu

Jak často se těsnění pod hlavou válce mění, nelze povšechně říct. Závisí to na konstrukci motoru a podmínek používání vozu. Některá auta mají i po více než 150.000 kilometrech ještě původní těsnění. Jakmile se hlava válců odmontuje, musí se dát pod hlavu nové těsnění. Preventivně se těsnění hlavy válců mění jen v ojedinělých případech. Důvodem k co nejrychlejší výměně těsnění hlavy válců jsou typické projevy vadného těsnění. Alarmujícím znamením jsou například zvýšené hodnoty oxidu uhličitého v chladicí kapalině, voda v motorovém oleji nebo také, když z výfuku vychází intenzivní kouř. V takových případech by měl člověk neodkladně vyhledat blízký servis a nechat stanovit příčinu a vadné těsnění hlavy válců vyměnit. V opačném případě hrozí následné poškození motoru.

Sami kontrolujte těsnění hlavy válců

Pokud se příznaky ještě trvale nevyskytují, může těsnění hlavy válců zkontrolovat i držitel auta pomocí profesionálního mytí motoru. Při mytí motoru se odstraní převážně mastný film nečistoty, který lpí na motoru. Jestliže se za krátký čas po umytí špinavý film znovu vytvoří, je důvodné podezření, že unikají mastné páry a těsnění hlavy válců netěsní. Mytí motoru je třeba provádět pečlivě a pokud možno nechat to odborníkovi. Pokud se provede neodborně, mohou se poškodit kabely, řídicí jednotky a jiné díly. Kromě toho jsou často moderní motory tak zabudované, že kontrola tímto způsobem už není možná.

Výměna těsnění hlavy válců v servisu

Detailní snímek těsnění pod hlavou, které je na výměnu

Pro výměnu těsnění hlavy válců se doporučuje včas navštívit servis. Výměna těsnění je drahá. Při výměně se vymontuje hlava válců se všemi přilehlými díly. To vyžaduje hodně úsilí a času. K tomu se připočte odpojení a vypuštění chladicí kapaliny a demontáž hadicových přípojek. Servis musí uvolnit rozvodový řemen nebo rozvodový řetěz a uvolnit spojení s vačkovým hřídelem. To vyžaduje speciální nástroje a mnoho zkušeností, aby výměna těsnění hlavy válců proběhla po odborné stránce bezchybně. Soukromým osobám obvykle chybí potřebné vybavení a know-how, aby mohli provést výměnu sami.

Jistota, než se s výměnou začne

Při poškození těsnění hlavy válců se vždy doporučuje návštěva v odborném servisu. Ze všeho nejdřív se zkontroluje, zda se vůbec jedná o vadné těsnění pod hlavou válců. Bylo by nepříjemné, kdyby se po výše popsaném úsilí zjistilo, že závada má jinou příčinu než vadné těsnění pod hlavou válců. Práce na výměně těsnění hlavy by tak byly zbytečné. Pokud se podezření potvrdí, začne se s demontáží dílů, až je těsnění přístupné a může se vyměnit.

Co se při výměně těsnění pod hlavou válců dělá

Detail montovaného těsnění hlavy

Pokud byly všechny přípojky a vedení od hlavy válců odpojeny, následuje v druhém kroku opravy těsnění hlavy válců odšroubování a vyjmutí hlavy válců. Jakmile je hlava válce demontována, je těsnění hlavy válců volně přístupné. Staré těsnění se vyndá a případné zbytky a nečistoty z hlavy válců a bloku motoru se během opravy důkladně odstraní. Kdo si však myslí, že většina práce na opravě je už hotová, může – zejména u motorů s vysokým náběhem kilometrů – zažít překvapení nepříjemného druhu. Nezřídka se teprve poté ukaže, že těsnicí plochy hlavy válců a bloku motoru již nejsou rovné.

Správný kompresní poměr je rozhodující

Servisy při výměně těsnění hlavy válců dbají důsledně na zvláštnosti a pracují výhradně podle specifikací výrobce. Pro výměnu těsnění hlavy válců je velmi důležité zohlednění kompresního poměru. V žádném případě nesmí být po výměně příliš vysoký nebo příliš nízký. Pečlivá výměna těsnění je důležitá, protože při změně těsnícího poměru může dojít k detonačnímu spalování a poškození motoru. Pokud je instalováno nové těsnění hlavy válců, vzdálenost mezi blokem motoru a hlavou válců musí zůstat naprosto stejná jako dříve. Dodržování přesné vzdálenosti musí být bráno v úvahu především v případě, že byl povrch hlavy válců dříve opracován. Větší vzdálenost od tehdy obroušeného materiálu se musí pak opět kompenzovat silnějším těsněním hlavy válců. Těsnění hlavy válců se proto dodávají
v různých tloušťkách. Pokud se blok motoru a hlava válce neobrousily při výměně těsnění hlavy válců mechanicky do rovna, musí se namontovat stejně silné těsnění.

V dalším kroku se vše zpátky namontuje

Detail nově montovaného těsnění hlavy při výměně v servisu

Po těchto pracovních krocích následuje montáž hlavy válců na blok motoru. Při opravování je třeba postupovat opatrně. Takže se musí šrouby, i ty se vždycky vymění a nesmí se nikdy použít dvakrát, utáhnout v určitém pořadí a s předepsaným krouticím momentem. V případě vadného těsnění hlavy válců činí náklady na opravu vždy několik set eur a více. Nejde pouze o montážní práce, ale také o nezbytné pomocné práce, jako je výměna oleje. Obecně je oprava těsnění hlavy válců, nebo lépe její výměna, vždy práce pro odborníka. Na FairGarage naleznete servisy ve vaší blízkosti, které vám mohou individuálně poradit a profesionálně provést opravu těsnění hlavy válců.

Jak dlouho výměna těsnění pod hlavou trvá?

Protože těsnění pod hlavou válců není zvenčí přístupné, musí se nejprve z prostoru motoru vymontovat mnoho dílů. Proto musí mechanik nejdřív vymontovat díly přiléhající k hlavě válců, aby se mohla vyndat samotná hlava válců.

Pokud jsou všechny potřebné náhradní díly k dispozici, trvá kompletní výměna v servisu jeden, nejvýše dva dny. Je třeba vzít v úvahu, že časový údaj platí pro samotnou výměnu těsnění pod hlavou válců. V některých případech se oběh chladiva znečistí motorovým olejem. V takové situaci k tomu přibude kompletní čištění chladicího systému a plnění novým chladivem. Důkladné otestování a kontrolu oběhu chladiva může provádět jen autoservis. Kromě toho se zpravidla mění i olej. A když už je motor tak moc rozebraný, vymění se většinou i rozvodový řemen nebo řetěz.

Cena za výměnu těsnění pod hlavou válců

Oprava těsnění pod hlavou v servisu

Na FairGarage uvedené servisy vám nabízí výměnu těsnění pod hlavou válců za pevnou cenu a používají výlučně díly v originální nebo identické kvalitě. Vhodný servis ve vaší blízkosti najdete rovnou na FairGarage, kde si můžete také hned sjednat termín online. Náklady na opravu těsnění pod hlavou válců si můžete online nezávazně spočítat a navzájem porovnat jednotlivé nabídky.

Složení ceny za opravu těsnění pod hlavou válců:

  • Materiální náklady: těsnění hlavy válců, motorový olej, popř. olejový filtr, chladivo
  • Náklady na práci: kontrola těsnění pod hlavou válců, demontáž, výměna těsnění s výměnou oleje a chladiva
  • Možné další náklady: čištění chladicího systému

Materiální náklady: Těsnění hlavy válců nestojí moc

Nové těsnění pod hlavou válců není v zásadě drahé. Těsnění jako originální díl nebo identický díl stejné kvality stojí jen dvoucifernou částku v eurech. Nejen s ohledem na nízkou cenu dílu je třeba kategoricky varovat před použitím Noname-těsnění. To by se šetřilo na nepravém místě. Těsnění pod hlavou válců je vysoce zatěžovaný přesný díl. Bylo by mrzuté, kdyby se u nového levného těsnění zakrátko po výměně zase objevila netěsnost a znovu byla nutná oprava.

Použití nového těsnění hlavy válců v originální kvalitě

Na FairGarage uvedené servisy montují výlučně vysokojakostní originální nebo identické díly. Přesně vzato, nikdy se také nemění jen samotné těsnění pod hlavou válců. Mnohem častěji servis používá novou těsnicí nebo opravnou sadu. Ta obsahuje všechna těsnění, která se musí při nutném částečném rozebrání motoru nahradit. Mnohá těsnění jsou použitelná jen jednou a je nutné je pokaždé vyměnit. Sada obsahuje zpravidla i nové šrouby hlavy válců, protože to jsou rozpínací šrouby, které lze namontovat pouze jednou. Sada těsnění pod hlavu válců stojí podle obsahu a typu motoru od cca 70 euro výš a může stát i několik set euro.

Náklady na práci: Velká náročnost práce

Vadná těsnění hlavy válců se zásadně neopravují, i když se stále mluví o opravě těsnění, ale vždy se vyměňují. Aby bylo možné těsnění pod hlavou válců vyndat, jsou potřeba rozsáhlé přípravné práce. V servisu musí nejprve vymontovat četné kryty a vedení, což zvyšuje náklady. Rozvodový řetěz nebo řemen se musí demontovat. Podle modelu vozu a motoru se náročnost a tím i cena liší. Teprve v návaznosti na to je možné začít s vlastní opravou těsnění hlavy válců.

Šikminy a nerovnosti těsnicích ploch se musí bezpodmínečně odstranit, aby nové těsnění pod hlavou válců po opravě optimálně utěsnilo blok motoru. Je proto nevyhnutelné narovnat hlavu válců, tzn. zbrousit ji strojově do úplné roviny. Kvůli těmto vícepracím roste cena opravy těsnění pod hlavou válců.

Dodatečné náklady při výměně těsnění hlavy válců

Těsnění pod hlavou se v servisu vymění za příznivou cenu

Po demontáži všech dílů je servis kontroluje. Pokud se zjistí, že hlava válců není rovná, musí se před namontováním nového těsnění narovnat. Tím vznikají držiteli vozidla další náklady, se kterými se bohužel dopředu nepočítá. Při výměně těsnění pod hlavou válců se vypustí motorový olej a nahradí se čerstvým. Cena za to se odvíjí od množství oleje, které se doplňuje. Během výměny těsnění hlavy válců se většinou vyměňuje i chladicí kapalina.

Vyšší cena při znečištěném chladicím systému

V průběhu opravy těsnění hlavy válců není neobvyklé nutné a na čas náročné čištění chladicího systému. Nechtěné smísení oleje a vody vytvoří lepkavý mazlavý povlak, který se musí odstranit. Toto čištění je příčinou dodatečných nákladů. Všechny dokončovací práce, čištění a popř. rovnání hlavy válců by měly být hotové po čtyřech až sedmi hodinách práce. Obvykle se při opravě těsnění nemění jen těsnění pod hlavou válců, ale všechna těsnění hlavy. Tato těsnění jsou k dostání v sadě s těsněním pod hlavou válců.

Kvůli těsnění pod hlavou válce raději do servisu

Při prvních příznacích závady těsnění pod hlavou válců by se měl ihned vyhledat servis. Jenom tam umí výměnu těsnění odborně a bezpečně provést. Dobrou možností, jak najít nejvýhodnější cenu za opravu v servisech ve vašem okolí, je srovnání různých nabídek. Na FairGarage jste proto na správném místě – jednoduše zadáte údaje o vašem vozu a již můžete nezávazně porovnávat nabídky a sjednat si za pevnou cenu u servisů termín opravy.