Oprava klimatizace

Srovnání nabídek autodílen
rezervace termínu
Vyberte vozidlo

Vyberte službu

Vyberte region

Vyberte výbavu

Oprava klimatizační soustavy a ceny za výměnu komponentů klimatizace

U nefunkčního systému jde nejprve o to, zjistit závadu. Následuje oprava, což většinou znamená výměnu vadných komponent klimatizace. Každá klimatizační soustava v automobilu se skládá z mnoha jednotlivých komponent. Všechny díly jsou navzájem sladěné. Netěsnosti, ucpané součástky, vzduch nebo voda v okruhu chladiva, stejně jako úniky z klimatizace, je nutné co nejrychleji opravit. Jenom tak se lze vyhnout následným škodám, a tím i dalším nákladným následným opravám. Na FairGarage můžete zjistit náklady na výměnu jednotlivých komponent klimatizace pro vaše vozidlo, porovnat nabídky v servisních střediscích ve vaší blízkosti a současně si online dohodnout vhodný termín pro opravu klimatizačního systému.

Klimatizaci mají vždy opravovat profesionálové

Oprava klimatizace v servisu

Už sama složitost klimatizační techniky a zvláštní požadavky tlakového vedení, teplotní rozdíly a manipulace s chladivem vyžadují opravu v odborném servisu. Kromě toho jsou zapotřebí pro diagnostiku a opravu klimatizačního systému speciální vybavení a nástroje. K tomu jsou vybavené jen profesionální servisy. Platí to ostatně i pro odborné znalosti, jenom díky nim je možné cíleně vyhledat závadu.

Náklady na opravu závisí na součástce

K součástem klimatizace, které mohou vypovědět službu a musí se vyměnit, patří kromě kondenzátoru a kompresoru, také vysoušeč, výparník, motor ventilátoru a expanzní ventil. K častým závadám patří také poškození trubek klimatizačního systému. Podle toho mohou být náklady na opravu klimatizace různě vysoké. Cena práce a náhradních dílů, stejně jako možné dodatečné práce se velmi liší v závislosti na vyskytující se závadě. Také stejná oprava stojí u různých modelů automobilů různě. To záleží na dostupnosti dílů a jejich rozdílné ceně.

Výměna kondenzátoru nebo kompresoru je častá

Pokud auto rychle ztrácí chladivo, je nutné často vyměnit kondenzátor, protože byl poškozen nárazem odlétnutého kamínku. Naproti tomu, pokud je kondenzátor těsný, může být další závadou ucpání systému částečkami z pohyblivých součástí kompresoru. usadily se nejspíš pohyblivé části kompresoru. Pak se musí vyměnit kompresor.

Výměna vysoušeče klimatizace

Výměna vysoušeče u klimatizace v servisu

V určitých intervalech je třeba vyměňovat vysoušeč. Vysoušeč je opotřebovávaný díl, který absorbuje zbytky vlhkosti a suspendované látky z chladiva. Je-li vysoušeč nasycen, musí se neprodleně odborně vyměnit. Odborně v této souvislosti znamená, že se musí před demontáží vysoušeče odstranit chladivo z klimatizace pomocí klimatizační servisní jednotky. Pak se vysoušeč, obvykle je to vysoušecí patrona, vymění.

Následně se z klimatizace odsaje vzduch, takže se vytvoří podtlak. Tím se zkontroluje, zda klimatizační soustava neuniká. Pokud se vakuum udrží po testovací čas, je vše v pořádku. Nyní se klimatizační systém nově naplní chladivem a speciálním olejem. Celý postup si žádá zhruba dvě až tři hodiny, protože jsou zapotřebí ještě nějaké dodatečné práce. Tím připadá největší podíl nákladů na dílenské práce.

Výměna vadného výparníku

Pokud servis zjistí problém s výparníkem, jsou potřebné demontážní a montážní práce na vozidle podstatně dražší. Podle modelu vozidla se v tomto případě musí před opravou odstranit motor ventilátoru, výměník tepla, kryt topení a ventilátoru, volant, palubní deska a servomotory. Rovněž je nutné provést kompletní vypuštění klimatizace pomocí servisní klimatizační jednotky. To může často představovat polovinu nákladů na dílenskou práci (například u vozu VW Golf 4 nebo Ford Focus).

Výměna motoru ventilátoru

Pokud se oprava klimatizace týká motoru ventilátoru, náklady jsou naproti tomu předpokládatelné. Ačkoli se při takové opravě klimatizace musí taky nejprve demontovat některé části palubní desky, schránky na palubní desce a airbagy, výměna motoru ventilátoru trvá jen asi dvě hodiny. Při tom tvoří cena dílů v originální nebo ident kvalitě více než polovinu servisních nákladů.

Výměna expanzního ventilu

Ještě zbývá výměna expanzního ventilu klimatizace. Také ta se neobjede bez dodatečné práce. Nejdříve se musí před opravou odsát chladivo pomocí servisní jednotky klimatizace a později znovu doplnit.

Oprava vedení kliamtizace

Občas se musí vyměnit jednotlivá vedení chladiva automobilu, protože přestala těsnit nebo jsou porézní. Tyto práce netrvají moc dlouho (několik hodin).

Oprava klimatizace za pevnou cenu

Oprava nebo výměna jednotlivých komponent klimatizace může být nákladná a patří do rukou profesionálů. Už jenom proto je návštěva odborného servisu nutností. Na FairGarage vypsané odborné servisy nabízí vedle nových dílů v originál, resp. ident kvalitě výměnu uvedených dílů za pevnou cenu. Co se týče opravy klimatizace a nákladů, jdou díky tomu zákazníci najisto.