Plnění klimatizace cena

Srovnání nabídek autodílen
rezervace termínu
Vyberte vozidlo

Vyberte region

Vyberte výbavu

Plnění klimatizace: Následky chybějícího chladiva, vhodný moment a cena výměny

V každém autě jsou různé provozní prostředky jako chladivo, brzdová kapalina, motorový olej nebo čisticí kapalina na čelní sklo a světlomety. U všech těchto kapalin se musí pravidelně kontrolovat optimální množství a stav, popř. se musí doplnit nebo vyměnit. Výměnu chladiva a ostatní servisní úkony na klimatizačním systému provádí proškolený odborník s patřičným vybavením. Řidič sám, proto tyto úkony nemůže provádět. Také likvidace starého chladiva patří z důvodu jeho vlastností poškozujících životní prostředí bezpodmínečně do rukou profesionálů. Spolehlivé servisy ve Vašem okolí najdete v několika krocích na FairGarage. Ihned můžete srovnat nabídky servisů a sjednat si online vhodný termín.

Proč vůbec klimatizaci plnit?

Chladivo se doplňuje do chladicího systému

Celý klimatizační okruh v autě je hermeticky uzavřen a je pod stálým tlakem. Právě tento tlak může vést ke skrytému k plíživému možnému úniku chladiva z klimatizační soustavy. Slabými místy jsou především těsnění, spoje, svorky a trubky. Dokonce i u moderních resp. nových klimatizačních systémů unikne tímto způsobem cca 10 procent chladiva ročně, u starších aut to může být dokonce více.

Co se může stát, když není soustava doplňována?

Pokud se klimatizace pravidelně při údržbě nově nenaplňuje, množství chladiva se stále zmenšuje. To vede k tomu, že se snižuje výkon klimatizace. Při současně zvýšené spotřebě paliva se kabina ochlazuje jen pomalu nebo dokonce nedostatečně. Další důvod pro pravidelné doplňování chladiva je, že při úniku chladiva z klimatizace mohou současně pronikat drobné částice vody do klimatizační okruhu. To poškozuje klimatizační soustavu.

Dlouhodobé následky chybějícího chladiva

Kdo zanedbává doplňování klimatizační kapaliny, riskuje tak dlouhodobě urychlující se opotřebování klimatizace. Především citlivý kompresor klimatizace může rychle vypovědět službu – navždycky. Každý řidič by proto měl do svého servisního plánu zařadit servis klimatizace, při kterém se chladivo odsaje, vyčistí současně s klimatizačním okruhem a doplní se chybějící množství – a to pravidelně každé dva až tři roky.

Proč nechat klimatizaci doplňovat od profesionálů?

Plnění klimatizace auta v servisu

Doplnění nebo úplná výměna chladiva je něco zcela jiného a speciálního oproti jiným spotřebním materiálům. V protikladu k jiným spotřebním materiálům v automobilu, se nemůže chladivo klimatizace tak jednoduše vyměnit – vypustit nebo vyprázdnit – protože pod atmosférickým tlakem přejde do plynného skupenství. Odborník přitom mluví o servisu klimatizace. Ve skutečnosti se chladivo nedoplňuje, nýbrž se celé množství chladiva z klimatizační soustavy odsaje, zváží a vyčistí. Poté se klimatizační systém naplní množstvím a druhem chladiva předepsaným výrobcem vozidla. Přitom se automaticky doplní chybějící množství. Rovněž se nahradí s chladivem odsáté množství speciálního oleje, stejným množstvím čerstvého oleje.

Takhle se plní klimatizace v servisu

V prvním kroku se staré nebo zbytkové chladivo z klimatizačního systému vyčerpá (odsaje). Pokud už nelze zbytkové množství použít, je servis povinen chladivo zlikvidovat v souladu s předpisy o životním prostředí. Použít staré chladivo nelze poté, co se smíchalo např. s jinými plyny. Proto existují zařízení na identifikaci chladiva. Pokud je staré chladivo druhově čisté, zrecykluje se a znovu použije.

Zařízením na údržbu klimatizace, které má vestavěnou váhu, se zjistí přesná hmotnost chladiva a oleje odebraného z klimatizace. Expert tak pozná, kolik chladiva a oleje musí později do klimatizační soustavy doplnit.

Nakonec následuje čištění chladiva, které se pak bude moci vrátit do klimatizačního systému. Doplní se rozdíl mezi předepsanou hmotností a zváženým množstvím. Také se přesně doplní odebrané množství oleje. V odborných servisech z našeho seznamu mají pro tento účel speciální servisní jednotky klimatizace.

Kolik chladiva je nutné doplnit?

Jaké množství chladiva a oleje do kompresoru klimatizace se do systému musí doplnit, vypočítá přesně moderní jednotka pro servis klimatizace na základě měření automaticky před každým plněním. Prostředek, který se nachází v klimatizačním systému, se nejdřív odsaje, zváží, přefiltruje a nakonec se znovu plní do systému. Přitom se doplní chybějící množství chladiva, odpovídající hodnotě nastavené výrobcem.

U chladiva není volby

Vedle množství chladiva doplněného do systému klimatizace je rozhodující pro bezvadně fungující klimatizaci jeho typ. Do konce roku 2007 se používalo výhradně chladivo R134a. Protože se toto chladivo rozkládá v přírodě jen pomalu, přispívá ke globálnímu oteplování. Kvůli přísnější legislativě v oblasti životního prostředí se používá R134a stále méně a od roku 2017 je celoevropsky v nových vozech zakázáno. Nástupcem je chladivo R1234yf. Pro životní prostředí je mnohem méně nebezpečné. Jeho nevýhodou je, že je klasifikováno jako snadno vznětlivé. Proto známí výrobci na použití R1234yf nejprve rezignovali. Mezitím se ale používá R1234yf ve většině nových vozů. Kromě toho je věnována pozornost chladivu R744 (oxid uhličitý CO2), R744 je příznivé k životnímu prostředí a poškozuje jej téměř 1 500krát méně než například R134a. Tím je prospěšné klimatu uvnitř i vně automobilu stejnou měrou.

Cenové faktory plnění klimatizace

Hlavními faktory, které mají vliv na cenu plnění klimatizační soustavy, jsou množství a druh potřebného chladiva a potřebná pracovní doba. Moderní chladivo R-1234yf je výrazně dražší než starší, hojně rozšířené chladivo R134a. Ceny za plnění klimatizace se liší podle regionu, typu vozidla a hodinové sazby každého servisu.

Vzhledem k tomu, že cena za výměnu by měla vycházet z požadovaného množství chladiva, nelze na našem portálu provést výpočet individuálních nákladů. Většinou je služba nabízena pro určité typy vozidel nebo série za paušální sazbu.

Náklady rostou, když se vyskytnou problémy

Někdy ale běžný servis klimatizace její sníženou účinnost, případně nefunkčnost, nevyřeší. Při nepříjemném zápachu klimatizace vonící klimatizaci se doporučuje například dezinfekce. Při zřetelné ztrátě chladiva se musí soustava přezkoušet na netěsnosti, které se musí opravit při novém plnění. Také pokud klimatizace nechladí správně, je třeba provést diagnostiku. Náklady v čtyřciferných částkách jsou pak často nevyhnutelné.

Pro výměnu chladiva, někdy hovorově nazývanou plnění klimatizace, najdete na FairGarage výhodné nabídky neautorizovaných i autorizovaných servisů ve Vašem okolí. Srovnejte si ceny práce a sjednejte si hned online požadovaný termín.